«Қорғаушы»
«Қорғаушы» мерзімдік сақтандыру бағдарламасы

Жақындарымызға қамқорлықпен!

Адамдардың көпшілігі сақтандыру қызметі жұмысы өмірге қауіп төндірумен байланысты адамдар үшін ғана өзекті деп санайды. Шын мәнінде, бұл қаржылық қауіпсіздік жастығын жасау үшін өте пайдалы құрал.

Белгілі бір мерзімге өмірді сақтандыру жақын адамдарға, әсіресе ол неғұрлым қажет болған жағдайда – асыраушысының қайтыс болуы немесе мүгедектігі басталған кезде материалдық қорғалуының кепілдігіне мүмкіндік береді. Сақтандыру шарты бір жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге жасалады.

  Сақтандырудың артықшылықтары:

  өмірді сақтандырудың ұзақ мерзімі (15 жылға дейін);

  cақтандыру жарналарын төлеудің ыңғайлы нұсқалары;

  отбасының кез келген мүшесін, оның ішінде екі жастан асқан балалардың өмірін сақтандыру.

Кім Сақтанушы бола алады?:

18 жастан асқан жеке тұлға немесе заңды тұлға

Сақтандырылушы кім?:

Туғаннан 69 жасқа дейінгі жеке тұлға, бұл ретте Сақтандырылушының жасы сақтандыру шартының қолданысы аяқталғанда 70 жастан, ал сақтандырылған баланың жасы сақтандыру шартының қолданысы аяқталғанда 18 жастан аспауы керек

Сақтандыру полисі қандай мерзімге жасалады?

бүкіл әлем бойынша

Сақтандыру жарналарын төлеу мерзімділігі:

ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, жылына бір рет, бір жолғы төлем.

- Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде жарақат алуыТөлем мөлшері
Шарттың қолданыс мерзімінде кез келген себеп бойыша орын алған Сақтандырылушының өліміШарт бойынша сақтандыру сомасының 100%
Қосымша сақтандыру төлеміТөлем мөлшері
Жазатайым оқиға нәтижесінде орын алған Сақтандырылушының өліміШарт бойынша сақтандыру сомасының 100% негізгі сақтандыру төлемі бойынша сақтандыру сомасының 100% қосымша
Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде (тек қана І және ІІ топ мүгедектігі) мүгедектігіСақтандырылушының І топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 100%

Сақтандырылушының ІІ топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 80%
«мүгедек-бала» санатының 16 жасқа дейін белгіленуіШарт бойынша сақтандыру сомасының 100%
16 жастан 18 жасқа дейін «мүгедек-бала» санатының белгіленуіСақтандырылушының І топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 100%

Сақтандырылушының ІІ топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 80%
Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде жарақат алуыОсы қосымша төлем бойынша «Жазатайым оқиға нәтижесінде жарақаттар бойынша сақтандыру төлемдерінің кестесіне» сәйкес сақтандыру сомасының пайыздары бойынша белгіленеді
Өтініш қалдыру