«Қорғаушы»
«Қорғаушы» мерзімдік сақтандыру бағдарламасы
Негізгі төлем:
  • Шарттың қолданыс мерзімінде кез келген себеп бойынша орын алған Сақтандырылушының өлімі
Қосымша төлемдер
  • Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде өлімі
  • Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде (тек қана І және ІІ топ мүгедектігі) мүгедектігі
  • Сақтандырылған балананың жазатайым оқиға нәтижесінде мүгедектігі (16 жасқа дейінгі «мүгедек-бала», 16 жастан 18 жасқа дейін тек қана І және ІІ топтағы мүгедектігі бар «мүгедек-бала») санатының белгіленуі
  • Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде жарақат алуы
Сақтанушы:

18 жастан асқан жеке тұлға немесе заңды тұлға

Сақтандырылушы (жеке сақтандыру кезінде):

2 жастан 69 жасқа дейінгі жеке тұлға, бұл ретте Сақтандырылушының жасы сақтандыру шартының қолданысы аяқталғанда 70 жастан, ал сақтандырылған баланың жасы сақтандыру шартының қолданысы аяқталғанда 18 жастан аспауы керек

Сақтандыру мерзімі:

1 жастан 15 жылға дейін

Қолданыс аумағы:

бүкіл әлем бойынша

Сақтандыру жарналарын төлеу мерзімділігі:

ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда 1 рет, жылына 1 рет, бір жолғы төлем.

- Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде жарақат алуыТөлем мөлшері
Шарттың қолданыс мерзімінде кез келген себеп бойыша орын алған Сақтандырылушының өліміШарт бойынша сақтандыру сомасының 100%
Қосымша сақтандыру төлеміТөлем мөлшері
Жазатайым оқиға нәтижесінде орын алған Сақтандырылушының өліміШарт бойынша сақтандыру сомасының 100% негізгі сақтандыру төлемі бойынша сақтандыру сомасының 100% қосымша
Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде (тек қана І және ІІ топ мүгедектігі) мүгедектігіСақтандырылушының І топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 100%

Сақтандырылушының ІІ топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 80%
«мүгедек-бала» санатының 16 жасқа дейін белгіленуіШарт бойынша сақтандыру сомасының 100%
16 жастан 18 жасқа дейін «мүгедек-бала» санатының белгіленуіСақтандырылушының І топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 100%

Сақтандырылушының ІІ топ мүгедектігі кезінде сақтандыру сомасының 80%
Сақтандырылушының жазатайым оқиға нәтижесінде жарақат алуыОсы қосымша төлем бойынша «Жазатайым оқиға нәтижесінде жарақаттар бойынша сақтандыру төлемдерінің кестесіне» сәйкес сақтандыру сомасының пайыздары бойынша белгіленеді
Өтініш қалдыру